اجزای تشکیل دهنده شیرهای صنعتی

اجزای تشکیل دهنده شیرهای صنعتی

شیرآلات صنعتی

۱. بدنه
۲. مجراها
۳. نشیمن‌گاه
۴. ساقه
۵. مجرابند
۶. عملگر دستی یا اتوماتیک
۷. بونت
۸. پکینگ
۹. گلند خارجی
۱۰. جریان سیال هنگامی‌ که شیر باز است
۱۱. موقعیت مجرابند هنگام بسته بودن شیر
۱۲. موقعیت عملگر هنگام بسته بودن شیر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.