دریچه تخلیه

دريچه تخليه

اين دريچه ها به منظور جلوگيري از برگشت سيال و اجسام موجود در حوضچه تخليه آب و فاضلاب به درون لوله هاي سرريز بكار مي روند كه مجهز به سيت آب بندي مناسب بوده و با حداقل فشار (6و0) باز مي گردند.

دريچه تخليه اتصالي است متشكل از يك بدنه ،دريچه و لولا كه در انتهاي خطوط لوله و ديواره ها و يا كانالها نصب مي شود و وظايف زير را برعهده دارد:

  1. تخليه جريان هاي پمپ شده در خطوط لوله يا جريان هاي ثقلي درون لوله به خارج از آن

  2. جلوگيري از ورود اشياء خارجي و جانوران موذي به درون لوله يا كانال

  3. جلوگيري از ايجاد جريان معكوس

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.