شیرآلات صنعتی مناسب برای تنظیم جریان

شیرآلات صنعتی مناسب برای تنظیم جریان

Globe valve
از نوع مستقیم یا زاویه ای : از این شیر اغلب جهت تنظیم جهت جریان استفاده می شود .برای خطوط با سایز بزرگتر از 6 اینچ جهت کنترل جریان معمولا از شیرهای کشویی و یا شیر پروانه ای مناسب استفاده می شود . برای داشتن عملکرد بهتر ، توسط سازندگان توصیه شده که عبور جریان سیال از سمت دسته به نشیمنگاه باشد ، تا به بسته شدن خط کمک نماید و مانع لرزش و برخورد دیسک به نشیمنگاه در حالتی که شیر بسته می باشد شود .در موارد زیر جهت جریان باید از نشیمنگاه به طرف دسته باشد :
چنانچه خطر جدا شدن دیسک از دسته و مسدود شدن شیر وجود داشته باشد . از یک دیسک ترکیبی استفاده شده باشد ، چرا که این جهت جریان ، تنش های خستگی کمتری اعمال خواهد نمود .

Angle valve
یک نوع شیر کروی globe می باشد که ابتدا وانتها بدنه آن نسبت به هم زاویه 95 درجه دارند و استفاده از آن موجب صرفه جویی در مصرف زانوی 90 درجه مانیسمان می شود .به هرحال مسیرهای زاویه دار در لوله کشی اغلب در معرض تنظیم های بیشتری نسبت به مسیرهای مستقیم قرار می گیرند ،که در این نوع شیر باید مورد توجه قرار گیرد .

Regular –disc globe valve
برای تنظیم دقیق جریان مناسب نمی باشد چراکه دیسک و نشیمنگاه نسبت به هم دارای تماس ناز ( تقریبا خطی ) می باشند .

Plug type disc globe valve
برای سرویس های تنظیم کننده ای که دارای شرایط سخت و در معرض مخلوط های جامد در مایع می باشند مانند سیستم های تامین کننده آب بویلر و سرویس های تخلیه باد به کار می روند .به هنگام تنظیم جریان های محصور شده ، نسبت به شیرآلات صنعتی regular seated در معرض تنش خستگی قرار می گیرند .

Wye body globe valve
دارای مجراهای خطی و دسته 45 درجه نسبت به آن ها با شکل y می باشد . به دلیل الگوی جریان آرامتری که در این شیر به وجود می آید ، جهت سیالات خورنده مناسب می باشد .

Compositition globe valve
برای مواردی که تنظیم جریان مشکل و سفت شدن شیر لازم باشد مناسب است. ساختار قابل تعویض دیسک ترکیبی آن مشابه شیرآلات آب می باشد . ارتعاشات در دیسک انعطاف پذیر خنثی می شود و مانع آسیب دیدگی نشیمنگاه و برای تضمین بسته بودن شیر مناسب می باشد . تنظیم جریان در یک محیط بسته موجب آسیب دیدگی سریع نشیمنگاه می شود .

Double disc globe valve
شامل دو دیسک قرار گرفته روی نشیمنگاه جدا از هم ، که توسط یک شفت به هم ربط داده شده اند و عملگر را از تنش های ناشی از فشرده شدن سیال جریان یافته درون به شیر آزاد می سازد . عمدتا جهت شیرآلات کنترل و تنظیم کننده فشار بخار و یا سایر گازها به کار می رود . البته تضمینی برای بسته شدن کامل آن وجود ندارد .

Needle valve
شیر سوزنی یک شیر کوچک است که برای کنترل جریان و تنظیم در مایعات و گازها به کار می رود . مقاومت در برابر جریان به طور دقیق توسط یک نشیمنگاه با سطح مقطع بزرگ کنترل می شود و تنظیم شیر به وسیله رزوه های ریز دسته صورت می گیرد .

شیر فشاری Squeeze valve  

برای تنظیم جریان مایعات سنگین و لزج ، فاضلاب ها و پودر به کار می رود . حداکثر میزان بسته شدن آن حدود %80 است ، که محدوده تنظیم شیر را معلوم می کند مگر اینکه نوع دیگری از این شیر که دارای یک هسته ( نشیمنگاه ) مرکزی می باشد به کار برده شود ، که در این صورت کاملا بسته خواهد شد .

Pinch valve
جهت تنظیم جریان مایعات سنگین و لزج ، فاضلاب و پودر می باشد . بسته شدن شیر به صورت کامل مقدور می باشد اما در صورت امکان شکست سریع تیوپ انعطاف پذیر آن وجود دارد ، مگر اینکه در این زمینه طراحی مناسبی صورت گرفته باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.