مبدل‌های حرارتی در تجهیزات پتروشیمی

شیر فشار شکن

شیرهای فشارشكن بطور اتوماتیك فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار كم و ثابت خروجی تبدیل می كنند و چنانچه در شبكه بعد از شیر فشارشكن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیك، شیر فشار شكن به طور اتوماتیك جریان را قطع می كند. استفاده از این شیرها سهولت بهره برداری از شبكه ها و خطوط انتقال، حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشارشكن را دربر دارد و نیز با كاهش فشارهای ناخواسته در شبكه ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن آب جلوگیری می كند.

  •  
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.