نشیمنگاه و دیسک در شیرآلات صنعتی

نشیمنگاه و دیسک در شیرآلات صنعتی

نشیمنگاه و دیسک در شیرآلات صنعتی وظیفه قطع یا وصل کردن جریان را برعهده دارند. زمانی که دیسک بسته شود، سیستم تحت فشار کامل قرار می‌گیرد. نشیمنگاه سطحی برای دیسک ایجاد کرده تا بتواند جریان را قطع کند. شیرآلات صنعتی بر اساس نوع و کاربرد می تواند یک یا چند نشیمنگاه داشته باشد. به عنوان مثال نشیمنگاه دروازه‌ای دارای دو نشیمنگاه، یکی در قسمت بالا و یکی در قسمت پایین است. نام‌های شیرآلات بر اساس چگونگی قرارگیری دیسک تعیین می‌شوند.

نشیمنگاه‌ها به صورت کلی در دو دسته‌بندی قرار می‌گیرند. یکی از این دسته‌بندی‌ها به عنوان نشیمنگاه نرم و دیگری به عنوان نشیمنگاه سخت در نظر گرفته می‌شود. تفاوت نشیمنگاه سخت با نشیمنگاه نرم امکان جداسازی می‌باشد شما می‌توانید نشیمنگاه نرم را از شیرآلات صنعتی جدا کنید اما نشیمنگاه سخت به شما این امکان را نخواهد داد.

اگر بخواهیم کمی تخصصی‌تر عملکرد دیسک را مورد بررسی قرار دهیم، در واقع دیسک به عنوان یک مانع در نظر گرفته می‌شود که درون یک بدنه ثابت قرار دارد. دیسک‌ها بر اساس نوع حرکت خود دسته‌بندی می‌شوند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.