انواع شیرآلات

انواع شیرآلات

انواع شیرآلات صنعتی شیر فلکه کشویی عملکرد این نوع از شیرآلات به اینگونه است که با چرخش دریچه این نوع شیرفلکه  به صورت ساعتگرد یا پاد ساعتگرد،باز و بسته شدن جریان سیال انجام می پذیرد.        شیرفلکه کشویی با توجه به نوع زبانه آن دارای دو مدل ...