انواع واشر در شیر های صنعتی آب

انواع واشر در شیر های صنعتی آب

انواع واشر در شیر های صنعتی آب انواع واشر در شیر آب واشر شیر پروانه ای واشر شیر پروانه ای ، یک قطعه لاستیکی است که با هدف آب بندی انواع شیر پروانه ای در محل نصب به کار می روند. شیر پروانه ای یا Butterfly Valve، نوعی از شیرهای کنترلی صنعتی ...