ذخیره انرژی خورشید: راه حل، استفاده از محلول‌ها نیست

ذخیره انرژی خورشید: راه حل، استفاده از محلول‌ها نیست

ذخیره انرژی خورشید: راه حل، استفاده از محلول‌ها نیست   برداشت انرژی خورشیدی هیچ‌گاه ساده‌تر از قراردادن یک ماده در معرض خورشید و سپس استفاده از ماده حرارت‌دیده در یک کاربرد دیگر نخواهد شد. مثا‌ل‌های زیادی از کاربرد این ایده در مقیاس‌های صنعتی وجود دارد، اما ذخیره طولانی مدت ...
تکنولوژی فلنج‌ها (شناور گاز طبیعی مایع شده)

تکنولوژی فلنج‌ها (شناور گاز طبیعی مایع شده)

تکنولوژی فلنج‌ها (شناور گاز طبیعی مایع شده) فلنج یا شناور گاز طبیعی مایع (FLNG) فقط یک اصطلاح نیست که به راحتی از زبان خارج می‌شود، بلکه یک اصطلاح برای توصیف تاسیسات دریایی شناور مرتبط با میدان گاز طبیعی و تاسیسات مورد نیاز تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی است. در اینجا هر آنچه ...