چدن داکیتل

چدن داکیتل

چدن داکتیل این چدن بعداز جنگ جهانی دوم وارد صنعت شد و با توجه به خواص خوب مکانیکی که داشت کاربردهای مهمی در صنعت پیدا کرد و به علت کاربرد بالای آن و استحکام خوب آن رفته رفته جای فولاد را گرفت.این چدن دارای زمینه فریتی،پرلیتی یا هر دو ...