استاندارد API در صنعت

استاندارد API در صنعت

استاندارد مجموعه‌ای از قوانین مکتوب است که موجب ایجاد درک مشترک و متقابل بین افراد و سازمان‌‍‌های مختلف می‌شود و به عنوان ابزاری برای تسهیل ارتباطات، اندازه‌گیری، تجارت و تولید به کار می‌روند در این مقاله چند استاندارد متداول برای طراحی شیرهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفته‌است شیرهای صنعتی آب و ...